Dotacje 2019

eu-flaga
prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Wzrost konkurencyjności i zdolności magazynowych poprzez rozbudowę, modernizację zakładu oraz  wyposażenie go w nowoczesne maszyny i urządzenia, z uwzględnieniem rozwiązań poprawiających efektywności wykorzystania energii

współfinansowana jest ze środków unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej