Dotacje 2017

eu-flaga
prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zakładu i wyposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia do sprzedaży hurtowej zboża

współfinansowana jest ze środków unii Europejskiej w ramach podddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej