Zapytania ofertowe

eu-flaga
prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zakładu i wyposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia do sprzedaży hurtowej zboża

współfinansowana jest ze środków unii Europejskiej w ramach podddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na sprzedaż, montaż, dostawę i uruchomienie wyposażenia technologicznego – zespół 12 silosów z suszarnią i infrastrukturą towarzyszącą, halą ekspedycji.

Heading text

Pliki do pobrania z dysku zewnętrznego

Informuję, że na wirtualnym dysku pod adresem https://www.dropbox.com/sh/yo8ek9zy25oa5od/AAAnjZ59V4oR6ROu2hPHt-x1a?dl=0 zostały udostępnione dla Oferentów:

  • projekt budowlany w wersji cyfrowej,
  • załączniki nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego w formacie PDF, dającym możliwość skopiowania do innych programów.

Termin składania ofert na zadanie A1  - bez zmian - upływa w dniu 06.04.2017 r.