Zapytania ofertowe

eu-flaga
prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zakładu i wyposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia do sprzedaży hurtowej zboża

współfinansowana jest ze środków unii Europejskiej w ramach podddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na sprzedaż, montaż, dostawę i uruchomienie wyposażenia technologicznego – zespół 12 silosów z suszarnią i infrastrukturą towarzyszącą, halą ekspedycji.

Zapytanie ofertowe na roboty ziemne i fundamentowe pod zespół 12 silosów zbożowych, hala ekspedycyjna ze sterownią oraz infrastruktura techniczna; punkt gromadzenia odpadów; zbiorniki na gaz - według załącznika nr1 (przedmiar robót A1)